The Martyrdom of Saints Eustathiou and Theopisti, Agapitou and Theopistou, egg tempera on wood, 40 x 50 cm, 2022

aGAPITOU