Saint Panteleimon, egg tempera on wood, 35 x 48cm, 2016